دوره 55، شماره 3 و 4 - ( 2-1376 )                   جلد 55 شماره 3 و 4 صفحات 7-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (5424 مشاهده)

جهت بررسی کیفی و کمی آندوتوکسین آزاد شده توسط باکتری های گرم منفی در اثر آنتی بیوتیک ها، سویه استاندارد سالمونلا تیفی (Ty2-5536) انتخاب و در معرض مقادیر موثر کلرامفنیکل، آمپی سیلین و کو-تریموکسازول قرار داده شدند. MIC و MBC آنتی بیوتیک های فوق که به روش تهیه رقت های سریال در آبگوشت مناسب غذایی انجام گرفت به ترتیب برابر 1/25 و 1/25 میکروگرم در میلی لیتر برای آمپی سیلین، 2/5 و 160 میکروگرم در میلی لیتر برای کلرامفنیکل و 1/25 و 5 میلی گرم در میلی لیتر برای کو-تریموکسازول بدست آمد. جهت پی بردن به آزاد شدن احتمالی آندوتوکسین در فیلتره محیط کشت حاوی آنتی بیوتیک تست تب زایی در خرگوش به روش U.S فارماکوپیای 1990 انجام شد که افزایش درجه حرارت بدن حیوان به میزان 1.2°C وجود آندوتوکسین آزاد در نمونه ها را تصدیق نمود. به منظور اندازه گیری میزان آندوتوکسین آزاد شده توسط آنتی بیوتیک های فوق از روش لیمولوس آمیبوسایت لیسایت (Limulus ameboeyte Lyssate) کروموژنیک استفاده شد که میزان آن برای کلرامفنیکل 86.68±2.53 Pg/ml، آمپی سیلین 113.33±8.07 Pg/ml و کو-تریموکسازول 134.18± Pg/ml محاسبه گردید. به علاوه به منظور اطمینان از صحت نتایج حاصله از تاثیر آنتی بیوتیک های فوق همزمان یک نمونه سالمونلا تیفی جدا شده از بیمار جهت مقایسه و یک نمونه اشریشیاکلی استاندارد (K12QD5003) به عنوان شاهد، نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

متن کامل [PDF 876 kb]   (1141 دریافت)