مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- تماس با ما
پیگیری مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 
برای پیگیری مقالات خود لطفا با ایمیل مجله در ارتباط باشید:

Email: medjournaltums.ac.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://tumj.tums.ac.ir/find.php?item=1.56.31.fa
برگشت به اصل مطلب