مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: ، بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک ۴۹، طبقه هفتم، مجله دانشکده پزشکی  

                                                                                        
  آدرس الکترونیک: ‌  http://tumj.tums.ac.ir

تلفن:    ۴۲۹۱۰۷۰۲-۲۱-۹۸+
برای پیگیری مقالات خود با ایمیل ما در ارتباط باشید.
medjournaltums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
http://tumj.tums.ac.ir/find.php?item=1.57.13.fa
برگشت به اصل مطلب